menu
nagłówek | header | image

Program ramowy

czwartek, 19.05.2022

08.00-09.00
Rejestracja Uczestników
09.00-09.10
Uroczyste otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka – Prorektor ds. Dydaktyki UMP; prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński – Prodziekan WNoZdr UMP, dr hab. Katarzyna Hojan – Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej UMP
09.10-09.30
Wykład wprowadzający - Komunikacja Interpersonalna
Prof. dr hab. Alina Borkowska (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK Bydgoszcz; Kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej)
09.30-11.00
Sesja - Standardy w terapii zajęciowej
Moderatorzy: prof. A. Bac, prof. B. Ostrowska, dr hab. K Hojan
09.30-09.50
Miejsce terapeuty zajęciowego w zespole interdyscyplinarnym
Prof. AWF, dr hab. Aneta Bac (Dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych, AWF Kraków), prof. AWF, dr hab. Edyta Janus (Zakład Terapii Zajęciowej Stosowanej, AWF Kraków)
09.50-10.10
Nowe spojrzenie na rolę terapeuty zajęciowego w kontekście efektywności działań zespołów interdyscyplinarnych w środowisku społecznym i domowym klienta – doświadczenia i przykłady projektów realizowanych na AWF we Wrocławiu
Prof. AWF, dr hab. Bożena Ostrowska (Zakład Terapii Zajęciowej, AWF Wrocław)
10.10-10.30
Ćwiczenia fizyczne jako zajęcie i narzędzie w pracy terapeuty zajęciowego
Prof. dr hab. Monika Guszkowska (Katedra Terapii Zajęciowej, AWF Warszawa)
10.30-10.50
Zespół interdyscyplinarny w obliczu nowych wyzwań w opiece medycznej - rola terapii zajęciowej
Mgr Marzena Janowska (Naczelna Pielęgniarka, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UMP
10.50-11.10
Trening metapoznawczy, jako narzędzie pracy terapeuty zajęciowego w oddziale psychiatrycznym
Dr Marcin Jaracz (Katedra Neuropsychologii Klinicznej, CM UMK Bydgoszcz)
11.10-11.15
Dyskusja
11.15- 11.30
☕ Przerwa kawowa
Sesja II - Usprawnianie pacjenta w zespole terapeutycznym
Moderatorzy: prof. E. Janus, prof. M. Białas, dr M. Cylkowska-Nowak
11.30-11.50
Prestiż wybranych zawodów medycznych w opinii reprezentantów tych zawodów. perspektywa terapii zajęciowej
Prof. AWF, dr hab. Edyta Janus (Zakład Terapii Zajęciowej Stosowanej, AWF Kraków)
11.50-12.10
Terapia zajęciowa jako sprzymierzeniec oddziaływań psychologicznych
Dr Anna Dąbrowska-Zimakowska (Katedra Terapii Zajęciowej, AWF Warszawa)
12.10-12.30
Terapeuta zajęciowy w szkole – poszukiwanie przestrzeni i relacji współpracy wokół inkluzji społecznej uczniów defaworyzowanych
Dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Zakład Terapii Zajęciowej UMP)
12.30-12.50
Zespołowe postępowanie w przypadkach replantacji - walka o funkcję ręki
dr n. med. Ewa Bręborowicz (Polskie Towarzystwo Terapii Ręki, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UMP), dr n. med. Marta Jokiel, mgr Aleksandra Bartkowiak (Polskie Towarzystwo Terapii Ręki, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP, Zakład Fizjoterapii UMP, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UMP), prof. dr hab. Leszek Romanowski (Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UMP)
12.50-13.10
„Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz” – Czy praca podejmowana w ciągu życia wpływa na sprawność osoby starszej?
Dr Tomasz Trzmiel (Zakład Terapii Zajęciowej UMP), dr Ewa Zasadzka (Zakład Terapii Zajęciowej UMP), prof. dr hab. Mariola Pawlaczyk (Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry)
13.10-13.30
Edukacja interprofesjonalna jako fundament budowania zespołów terapeutycznych
Dr Magdalena Cerbin-Koczorowska (Zakład Edukacji Medycznej UMP)
13.30-13.50
Siła interdyscyplinarności
Dr Magdalena Parnasow-Kujawa (Wydz. Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
13.50-14.00
Dyskusja
14.00-15.00
🍽 Lunch
14.30-15.30
Dyskusja okrągłego stołu – Terapeuta zajęciowy - zawód przeszłości czy przyszłości?
W dyskusji udział wezmą m.in. prof. A. Borkowska, prof. M. Kotwicka, prof. A. Bac, Prof. E. Janus, prof. M. Białas, prof. M. Guszkowska, prof. B. Ostrowska, dr M. Cylkowska-Nowak, dr M. Podhorecka, Moderator: dr hab. K. Hojan
Zachęcamy uczestników Konferencji do aktywnego uczestnictwa w debacie.
Sesja III oraz Sesja IV - Sesje równoległe
Sesja III - Młodych Terapeutów
dr E. Zasadzka, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska, dr M. Jaracz
15.30-15.45
Rola terapeuty zajęciowego w kontekście pracy z osobami starszymi
Dr Katarzyna Jaracz (Katedra Geriatrii, CM UMK Bydgoszcz)
15.45-16.00
Znaczenie roli terapeuty zajęciowego w zespole psychiatrycznym
Mgr Paulina Kruk (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)
16.00-16.15
Współpraca w zespole terapeutycznym w celu zwiększenia samodzielności u pacjentów ortopedycznych
Dominika Trzeciak (studentka 2 mgr terapii zajeciowej, AWF Warszawa)
16.15-16.30
Bajkoterapia jako wspomagająca metoda pracy z emocjami u dzieci z zaburzeniami somatycznymi
Natalia Bukowska, Paulina Chmiela (studentki 2 r. I stp. Terapii zajęciowej UMP), dr Anna Klatkiewicz (Zakład Terapii Zajęciowej UMP)
16.30-16.45
Zastosowanie ćwiczeń bio-feedback w terapii zajęciowej pacjentów po udarze mózgu
Maja Górecka (studentka 3 r. terapii zajęciowej UMP), Angelina Gorąca, Renata Marchewka (UMP, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Wojewódzki), dr hab. Katarzyna Hojan (Zakład Terapii Zajęciowej UMP)
16.45-17.00
Współpraca zespołu interdyscyplinarnego w usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu
mgr Paulina Kasprzyk (Wydz. Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków
17.00-17.15
Różnorodność i indywidualność w zawodzie terapeuty zajęciowego
Magdalena Tarasek, Anna Żmuda (studentki II roku Terapii Zajęciowej), dr Agnieszka Zygmont (AWF Wrocław)
17.15-17.30
Autonomia oraz profesjonalizacja zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce w ocenie reprezentacji tej grupy zawodowej
Dr hab. Anna Cabak, Ewelina Bartoszewicz (studentka 2 rok mgr, AWF Warszawa)
17.30-17.45
Stymulacja zmysłów w aspekcie kreowania przestrzeni
Mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
17.45-18.00
Terapeuta zajęciowy - jego rola i zadania w zespole interdyscyplinarnym w ośrodku psychiatrii dzieci i młodzieży
Mgr Patrycja Anacka (Lublin)
18.00-18.15
Dyskusja
Sesja IV - Sesja Varia
prof. A. Borkowska, prof. M. Guszkowska, dr hab. K. Hojan
15.30-15.40
Czy pies na zajęciach terapeutycznych to dobry pomysł?
Dr Joanna Nawrocka-Rohnka (Fundacja Leśne Dziki, Poznań)
15.40-16.00
Relacje człowiek-zwierzę jako proces terapeutyczny. Zastosowanie i problemy
Prof. dr hab. Tadeusz Kaleta (SGGW Warszawa)
16.00-16.20
Czego oczekuje dziecko z problemami ortopedycznymi od terapeuty zajęciowego?
Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak, dr Faustyna Manikowska (Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej UMP)
16.20-16.40
W oceanie wyobraźni. Interdyscyplinarna współpraca na rzecz dzieci
Dr Michalina Radzińska (Katedra Geriatrii, CM UMK Bydgoszcz)
16.40-17.00
Hortiterapia środkiem do wszechstronnego usprawniania na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Dr Beata Depczyńska (Katedra Fizjoterapii ANS Piła, Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji ORSK Poznań)
17.00-17.20
Terapia lustrzana w terapii zajęciowej - znaczenie w reedukacji czucia i CRPS
dr n. med. Marta Jokiel, mgr Aleksandra Bartkowiak, mgr Anna Wachowiak (Polskie Towarzystwo Terapii Ręki, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP, Zakład Fizjoterapii UMP, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UMP), dr n. med. Ewa Bręborowicz (Polskie Towarzystwo Terapii Ręki, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UMP), dr hab. Elżbieta Skorupska (Zakład Fizjoterapii UMP), prof. dr hab. Leszek Romanowski (Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki UMP, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UMP)
17.20-17.40
Terapia zajęciowa w Fundacji ORCHidea jako element rehabilitacji osób z deficytami neurologicznymi
Aleksandra Orchowska, ORCHidea (Fundacja) Poznań)
17.40-18.00
Pokolenie COVID-19 - nowe wyzwania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i terapii
Monika Plata (Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London oraz NEURO Przychodnia Specjalistyczna, Warszawa) oraz Larysa Sugay (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób oraz NEURO Przychodnia Specjalistyczna, Warszawa)
18.00-18.20
Zespoły interdyscyplinarne kluczem do zwiększania skuteczności projektów społecznych- kampania z udziałem studentów terapii zajęciowej podnosząca świadomość o spektrum autyzmu
Dr Dominika Zawadzka (Zakład Terapii Zajęciowej, AWF Wrocław)
18.20-18.30
Dyskusja
18.30
Podsumowanie i zakończenie części wykładowej Konferencji

piątek, 20.05.2022

Warsztaty
08.30-10.30
blok 1
10.30-11.00
przerwa
11.00-13.00
blok 2
13.00-13.30
przerwa
13.30-15.30
blok 3
spis warsztatów w zakładce WARSZTATY
aktualizacja: 2022-05-19