menu
nagłówek | header | image

Komitet Naukowy

 • Przewodnicząca – Dr hab. med. Katarzyna Hojan
 • Prof. AWF dr hab. Aneta Bac (AWF Kraków)
 • Prof. dr hab. Alina Borkowska (CM UMK Bydgoszcz)
 • Prof. dr hab. Monika Joanna Guszkowska (AWF Warszawa)
 • Prof. AWF dr hab. Edyta Janus (AWF Kraków)
 • Prof. dr hab. Marek Jóźwiak (UM Poznań)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kaleta (SGGW Warszawa)
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka (UM Poznań)
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński (UM Poznań)
 • Prof. dr hab. Bartosz Molik (AWF Warszawa)
 • Prof. AWF dr hab. Bożena Ostrowska (AWF Wrocław)
 • Dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska (UM Poznań)
 • Dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (UM Poznań)
 • Dr n. med. Marta Jokiel (UM Poznań)
 • Dr Magdalena Parnasow-Kujawa (UAP Poznań)
 • Dr Marta Podhorecka (CM UMK Bydgoszcz)
 • Dr n. med. Ewa Zasadzka (UM Poznań)
 • Mgr Marzena Janowska

Komitet Organizacyjny

 • Dr hab. med. Katarzyna Hojan
 • Dr n. med. Barbara Purandare
 • Dr n. med. Ewa Zasadzka
 • Mgr Izabela Łazar
aktualizacja: 2022-05-19