menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Współczesna terapia osoby chorej, niepełnosprawnej, wykluczonej wymaga pomocy i zaangażowania wielu specjalistów. Jak pokazują najnowsze wyniki ośrodków rehabilitacyjnych na świecie najlepsze efekty rehabilitacji uzyskują zespoły terapeutyczne stworzone ze współpracujących ze sobą specjalistów różnych dziedzin.

Poszukiwanie coraz to nowszych form skutecznej terapii medycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, zajęciowej, logopedycznej, pielęgniarskiej pozwala na uzyskiwanie coraz lepszych wyników pracy każdego z nich z osobna, jednak praca wielodyscyplinarna i kompleksowa przynosi wymiernie efekty pozwalając na jak najlepsze funkcjonowanie chorego jak i jego rodziny oraz innych osób wymagających wsparcia w życiu społecznym.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ, której tematem przewodnim będzie WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - SUKCES W TERAPII, poświęconej zastosowaniu teorii i praktyki metod terapii zajęciowej w szeroko pojętym zespole terapeutycznym.

Dlatego nadrzędnym kluczem wyboru tematów konferencji będzie terapia zajęciowa w aspekcie interdyscyplinarnej terapii rehabilitacyjnej, jej kształtowanie, proces, świadomość i przyszłość.

Tematy podejmowane podczas dwóch dni konferencji obejmować będą szerokie możliwości terapii zajęciowej w usprawnianiu pacjentów z niepełnosprawnością fizyczna, psychiczną i/lub społeczną.

Integralną częścią programu, stanowić będą również warsztaty, zaproponowane przez praktyków szeroko pojętej terapii wielodyscyplinarnej.

Celem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ - WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - SUKCES W TERAPII jest stworzenie forum dla prezentacji wyników naukowych oraz debaty na temat współpracy terapeuty zajęciowego w zespole terapeutycznym, jak również pokazanie rozwiązań i programów terapeutycznych w szeroko pojętej rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do Poznania, do udziału w tym wydarzeniu w dniach 19-20 maja 2022 roku terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, psychologów, logopedów i wszystkich którzy na co dzień uczestniczą w terapii człowieka. Wydaje się, że w obecnym czasie, debata i rozmowa o kompleksowej, wielodyscyplinarnej opiece nad osobami chorymi, z niepełnosprawnościami, wykluczonymi i wymagającymi wsparcia są szczególnie ważne.

Zapraszamy zatem do udziału w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków zajmujących się pracą terapeutyczną.

Organizator

  • Zakład Terapii Zajęciowej
    Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat Honorowy

logo Marszałek Województwa
logo Prezydent Miasta Poznania
logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat

logo PSTZ logo PAN Wydział V logo PFRON
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Oddział Wielkopolski

Patronat medialny

logo MP logo PZWL

Sponsorzy Konferencji

logo EgzoTECH logo EverPharma logo OT Education logo Meden Inmed logo RSQ logo Technomex

Gość specjalny

logo Niewidzialna Ulica
aktualizacja: 2022-05-19